Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Massage Prasanna aan de privacywetgeving.

HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens we gebruiken en met welk doel.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruiken wij deze gegevens niet om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is, voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.